• /ə'lɔtmənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự phân công, sự giao việc (phần việc); sự định dùng (một số tiền vào việc gì)
  Sự chia phần, sự phân phối; sự định phần
  Phần được chia, phần được phân phối
  Mảnh đất được phân phối để cày cấy
  (quân sự) sự phiên chế
  (quân sự) sự chuyển (một phần lương) cho gia đình

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sự cấp vốn

  Hóa học & vật liệu

  địa phần

  Xây dựng

  sự chia lô

  Kỹ thuật chung

  bộ phân
  bộ phận
  khu mỏ
  một phần
  sự cấp kinh phí
  sự phân bố
  sự phân phối
  frequency allotment
  sự phân phối tần số
  primary allotment
  sự phân phối sơ cấp

  Kinh tế

  cấp (ngân sách)
  dành
  sự phân phối
  allotment of shares
  sự phân phối cổ phiếu
  approved budget allotment
  sự phân phối ngân sách đã phê chuẩn
  budget allotment
  sự phân phối ngân sách
  share allotment
  sự phân phối cổ phần
  specific allotment
  sự phân phối (ngân sách) chuyên biệt
  việc phân phối cổ phiếu

  Chứng khoán

  Phân phối chứng khoán

  Tham khảo

  1. Saga.vn

  Địa chất

  sự phân phối, khu vực được sử dụng để khai thác mỏ

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X