• (đổi hướng từ Apprehending)
  /,æpri'hend/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Bắt, tóm, nắm lấy
  Hiểu rõ, thấy rõ, cảm thấy rõ
  to apprehend something well
  hiểu rõ một điều gì
  Sợ, e sợ
  to apprehend death
  sợ chết
  to apprehend that...
  e rằng...

  hình thái từ


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X