• (đổi hướng từ Availing)
  /ə´veil/

  Thông dụng

  Danh từ

  Điều có lợi, ích lợi (chỉ dùng trong những kết hợp dưới đây)
  to be of avail
  có lợi, có ích
  to be of no avail
  không có kết quả, không có hiệu quả, không có ích gì, vô ích
  to be of little avail
  không có kết quả gì mấy, không có hiệu quả gì mấy, không có lợi gì mấy
  without avail
  không có két quả, không có hiệu quả, không có lợi ích gì, vô ích
  to [[[work]] hard] to little avail
  (làm việc nhiều mà) không có kết quả gì mấy

  Động từ

  Giúp ích, có lợi cho
  it availed him nothing
  cái đó chẳng giúp ích gì cho hắn
  to avail oneself of an opportunity
  lợi dụng cơ hôi
  to avail oneself of something
  lợi dụng cái gì, dùng cái gì

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  có ích

  Kinh tế

  điều có lợi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X