• Hóa học & vật liệu

    quy trình back-run

    Giải thích EN: A method for manufacturing water gas in which the material is passed first through a superheater, then up through a carburetor, down through a generator, and finally purified in a scrubber. Giải thích VN: Một phương pháp sản xuất ga lỏng trong đó các vật liệu trước tiên đi qua một bộ phận gia nhiệt quá, sau đó đi qua bộ chế hòa khí, xuống thiết bị sản xuất và cuối cùng được lọc ở bộ lọc.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X