• /´skrʌbə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người lau chùi, người cọ rửa
  Bàn chải cứng
  Máy lọc hơi đốt
  (thông tục) gái điếm; người phụ nữ giao cấu với nhiều người

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  thiết bị rửa sạch

  Điện lạnh

  máy lọc khí

  Kỹ thuật chung

  bình rửa
  cái chổi cứng
  cái cào
  làm sạch
  gas engine scrubber
  máy làm sạch động cơ khí
  naphtha scrubber
  thiết bị làm sạch naphtha
  máy lọc khí/ máy lọc nước/máy lọc hơi đốt

  Giải thích EN: 1. a device that removes air-polluting particles of 1 to 5 micrometers, such as water-soluble gases; used in air-pollution control.a device that removes air-polluting particles of 1 to 5 micrometers, such as water-soluble gases; used in air-pollution control.2. a device that removes dust particles or liquid droplets entrained in fluid.a device that removes dust particles or liquid droplets entrained in fluid.3. a device that eliminates an extrinsic gas component from process gas streams.a device that eliminates an extrinsic gas component from process gas streams. Giải thích VN: 1. một thiết bị loại bỏ các hạt cỡ 1-5 mico mét làm ô nhiễm không khí, 2. Một thiết bị loại bỏ các hạt bẩn trong nước 3, một thiết bị loại bỏ khí ga tạp trong các dòng dẫn ga.

  thiết bị lọc
  dust scrubber
  thiết bị lọc bụi
  flue gas scrubber
  thiết bị lọc khí ống khói
  thiết bị lọc khí
  flue gas scrubber
  thiết bị lọc khí ống khói
  thiết bị rửa khí
  scrubber walls
  thành thiết bị rửa khí

  Kinh tế

  cơ cấu để làm sạch
  thiết bị làm sạch khí
  thiết bị lọc khí
  scrubber-condenser
  thiết bị lọc khí kiểu ngưng tụ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X