• (đổi hướng từ Baskets)


  /'bɑ:skit/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cái rổ, cái giỏ, cái thúng
  fish basket
  giỏ đựng cá
  a basket of eggs
  một rổ trứng
  Tay cầm của roi song; roi song; roi mây
  ( định ngữ) hình rổ, hình giỏ
  ( định ngữ) bằng song, bằng mây

  Ngoại động từ

  Bỏ vào rổ, bỏ vào giỏ, bỏ vào thùng

  Cấu trúc từ

  like a basket of chips
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (đùa cợt) rất có duyên, rất dễ thương
  the pick of the basket
  những phần tử ưu tú; cái chọn lọc nhất, cái ngon nhất, cái ngon lành nhất

  Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  ống cát khoan

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  giỏ

  Nguồn khác

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  đầu cột corin

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  tế bào rổ

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cái rổ
  lồng
  gàu máy đào
  thùng
  basket handle arch
  vòm có dạng cái quai thúng
  ice basket
  thùng bảo quản (nước) đá
  ice basket
  thùng bảo quản đá
  tilting basket
  thùng lưới lật

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  cái giỏ
  cái rổ
  pha trộn
  trọng lượng cơ sở

  Nguồn khác

  • basket : Corporateinformation

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X