• Kỹ thuật chung

  áp kế chuông

  Giải thích EN: A device used to measure differing pressures in which a bell floating in liquid is filled with one pressure and the other pressure is exerted down on the top of the bell. The measurement is taken from the level of the bell in the liquid. Giải thích VN: Thiết bị dùng để đo áp suất trong đó người ta đặt một cái chuông nổi trong chất lỏng, chuông này chứa một áp suất nhất định, sau đó, áp suất này được thay đổi bằng cách mở hay đóng van ở đỉnh chuông. Người ta xác định áp suất bằng cách đo phần chuông chìm trong chất lỏng.

  áp kế kiểu chuông

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X