• /´lesə/

  Thông dụng

  Tính từ, cấp .so sánh của .little

  Nhỏ hơn, bé hơn, ít hơn
  a lesser value
  một trị nhỏ hơn
  the lesser of two evils
  cái đỡ tệ hại hơn trong hai cái tệ hại


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X