• /bai´ɔnik/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có những bộ phận được điều khiển bằng điện tử

  Danh từ số nhiều

  Kỹ thuật sinh học

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  kĩ thuật sinh học

  Giải thích EN: 1. of or relating to bionics.of or relating to bionics.2. in popular use, describing electronic or mechanical devices that replace human body parts, especially so as to greatly enhance strength or performance.in popular use, describing electronic or mechanical devices that replace human body parts, especially so as to greatly enhance strength or performance. Giải thích VN: 1. Thuộc hay liên quan đến kĩ thuật sinh học. 2. thông dung, chỉ các thiết bị điện tử hay cơ thay thế sức lao động của con người, đặc biệt là để tăng năng suất lao động.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X