• (đổi hướng từ Blacklisted)
  /´blæk¸list/

  Thông dụng

  Danh từ

  Danh sách đen, sổ bìa đen

  Ngoại động từ

  Ghi vào danh sách đen, ghi vào sổ bìa đen
  every mischievous pupil is blacklisted by his principal teacher
  học sinh nào tinh nghịch cũng bị giáo viên chủ nhiệm ghi tên vào sổ bìa đen

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  danh sách đen
  ghi danh sách đen
  ghi sổ đen (để tránh giao dịch)
  sổ đen

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X