• /proʊˈskraɪb/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Đặt (ai) ra ngoài vòng pháp luật
  Trục xuất, đày ải
  Cấm, bài trừ (việc dùng cái gì coi (như) nguy hiểm)

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X