• /bloubæk/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự nạp đạn tự động

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sự dập dội lại

  Hóa học & vật liệu

  chảy ngược

  Giải thích EN: 1. an intentional reverse flow of a liquid through a filter in order to remove caked solids. Also, BACKWASH.an intentional reverse flow of a liquid through a filter in order to remove caked solids. Also, BACKWASH.2. a continuous flow of gas or liquid that bleeds through air lines from instruments and onto the monitored process line, preventing the process fluid from backing up and contacting the instrument.a continuous flow of gas or liquid that bleeds through air lines from instruments and onto the monitored process line, preventing the process fluid from backing up and contacting the instrument. Giải thích VN: 1. một dòng chảy ngược của một chất lỏng qua một bộ lọc nhằm loại các chất cặn lắng. 2, một dòng khí hay chất lỏng chảy liên tục qua một đường ống vào một đường ống xử lý.

  Ô tô

  nổi dội
  sự cháy quặt lại
  sự đập đội lại

  Kỹ thuật chung

  phóng lớn
  phóng đại
  sự phóng đại
  sự phóng lớn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X