• Ô tô

  điểm sôi (nhiệt độ)

  Y học

  điểm sôì

  Kỹ thuật chung

  điểm sôi
  atmospheric boiling point
  điểm sôi áp suất thường
  atmospheric boiling point
  điểm sôi khí quyển
  average boiling point
  điểm sôi trung bình
  boiling point curve
  đường cong điểm sôi
  boiling point lowering
  giảm điểm sôi
  boiling point lowering
  sự giảm điểm sôi
  boiling point measuring instrument
  dụng cụ đo điểm sôi
  boiling point method
  phương pháp điểm sôi
  boiling point rising
  tăng điểm sôi
  boiling point temperature
  nhiệt độ điểm sôi
  dry boiling point
  điểm sôi khô
  end boiling point
  điểm sôi cuối
  final boiling point
  điểm sôi cuối
  initial boiling point
  điểm sôi ban đầu
  mean-average boiling point
  điểm sôi trung bình
  mid-boiling point
  điểm sôi trung bình
  molecular elevation of boiling point
  sự nâng điểm sôi do phân tử
  nolal average boiling point
  điểm sôi nolan trung bình
  normal boiling point
  điểm sôi bình thường
  normal boiling point
  điểm sôi thường
  refrigerant boiling point curve
  đường cong điểm sôi (của) môi chất lạnh
  refrigerant boiling point curve
  đường cong điểm sôi môi chất lạnh
  true boiling point
  điểm sôi thực
  true boiling point curve
  đường điểm sôi thực
  true boiling point distillation curve
  đường cong chưng cất (có) điểm sôi thực
  true-boiling-point analysis
  phân tích điểm sôi
  volume average boiling point
  điểm sôi trung bình theo thể tích
  weight average boiling point
  điểm sôi trung bình theo trọng lượng
  nhiệt độ sôi
  boiling point lowering
  giảm nhiệt độ sôi
  normal boiling point
  nhiệt độ sôi thường

  Xây dựng

  điểm sôi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X