• /´rʌmpəs/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự náo động; sự om sòm; sự huyên náo
  to kick up a rumpus
  làm om lên
  Cuộc cãi lộn
  to have a rumpus with someone
  cãi lộn với ai


  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X