• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Cơ khí & công trình

  sự doa
  sự nong lỗ

  Kỹ thuật chung

  khơi rộng (lỗ khoan)

  Giải thích EN: 1. the process of enlarging or smoothing a borehole or drilled hole.the process of enlarging or smoothing a borehole or drilled hole.2. the breaking down of the walls between two adjacent drill holes.the breaking down of the walls between two adjacent drill holes. Giải thích VN: 1. Quá trình khai rộng hoặc san bằng lỗ khoan. 2. Việc phá đổ thành ngăn giữa hai lỗ khoan kề nhau.

  dao chuốt
  broaching pass
  lần chạy dao chuốt
  broaching tool
  dao chuốt hình
  dao khoét lỗ
  mũi đục
  mũi khoét
  sự chuốt
  helical broaching
  sự chuốt xoắn ốc
  internal broaching
  sự chuốt lỗ
  internal broaching
  sự chuốt trong
  internal thread broaching
  sự chuốt ren trong
  multiple broaching
  sự chuốt nhiều lần
  pull-broaching
  sự chuốt kéo
  push-broaching
  sự chuốt đẩy
  surface broaching
  sự chuốt bề mặt
  sự chuốt hình

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Sự chuốt, sự nong lỗ, doa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X