• /´bʌmbl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Công chức thường mà cứ làm như quan to

  Động từ

  to bumble about sth
  nói lúng búng điều gì
  to bumble about
  đi thơ thẩn, đi lang thang vô định


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  burr , buzz , drone , whir , whiz

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X