• /´ka:d¸bɔ:d/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bìa cứng, giấy bồi, các tông

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  bìa cứng, giấy các tông

  Giải thích EN: A relatively thick, stiff material made of paper pulp; widely used for packing and other purposes. Giải thích VN: Loại vật chất tương đối dày, cứng, được làm từ bột giấy, được dùng phổ biến để gói hàng và cho các mục đích khác.

  Xây dựng

  bìa xây dựng

  Kỹ thuật chung

  bìa
  bìa cứng
  các tông
  cardboard roofing
  tấm lợp các tông
  cardboard tray
  bàn xeo các tông
  corrugated cardboard
  các tông dập sóng
  felt cardboard
  các tông phớt
  folding cardboard box
  hộp các tông xếp
  insulating cardboard
  các tông cách nhiệt
  paraffined cardboard
  các tông thấm parafin
  two-layer cardboard roof
  mái hai lớp các tông
  các tông xây dựng
  hộp bìa cứng
  hộp các tông
  folding cardboard box
  hộp các tông xếp
  giấy bồi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X