• Hóa học & vật liệu

    quy trình sản xuất bột đen bằng cách đốt khí tự nhiên trong máng

    Giải thích EN: The production of carbon black, such as channel black or lampblack, by burning natural gas in the absence of air in a closed chamber containing baffles, channels, or ducts, in which the various grades of fine carbon particles are precipitated. Giải thích VN: Việc sản xuất bột đen bằng cách đốt khí tự nhiên trong môi trường thiếu khí trong một buồng kín có van đổi hướng và máng dẫn.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X