• Toán & tin

  bộ ghi biểu đồ

  Điện tử & viễn thông

  máy ghi băng bằng giấy

  Kỹ thuật chung

  máy ghi biểu đồ

  Giải thích EN: A device that plots a dependent variable against an independent variable by moving a pen across a paper, or a light beam or electrode across photosensitive paper. Giải thích VN: Thiết bị lập đồ thị cho một biến phụ thuộc dựa trên một biến độc lập bằng cách di chuyển đầu ghi trên giấy, hoặc di chuyển chùm ánh sáng hay bản cực trên giấy nhạy sáng.

  circular-chart recorder
  máy ghi biểu đồ tròn
  strip chart recorder
  máy ghi biểu đồ kiểu băng
  strip-chart recorder
  máy ghi biểu đồ động

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X