• /kou´ægju¸leit/

  Thông dụng

  Động từ

  Làm đông lại; đông lại

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  keo tụ
  đông tụ
  làm đông tụ
  làm kết tụ

  Kinh tế

  đông lạnh

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  dilute , dissolve , melt , open , thin , unclot

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X