• /´ha:dn/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Làm cho cứng, làm cho rắn
  (kỹ thuật) tôi (thép...)
  (nghĩa bóng) làm chai điếng, làm cứng rắn, làm trở thành nhẫn tâm
  to harden someone's heart
  làm cho lòng ai chai điếng đi
  Làm cho dày dạn

  Nội động từ

  Cứng lại, rắn lại
  (nghĩa bóng) chai điếng đi, cứng rắn lại, trở thành nhẫn tâm (trái tim...)
  Dày dạn đi

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  (v) tôi, hóa cứng, tăng bền

  Xây dựng

  khô cứng
  tăng bền
  trui cứng

  Điện lạnh

  hóa cứng
  tôi cứng (kem)

  Kỹ thuật chung

  củng cố
  cứng lại
  hóa rắn
  luyện
  case harden
  luyện cho cứng
  đông cứng
  đông lại
  làm cho chắc
  làm cho cứng
  làm cứng
  pack-harden
  làm cứng bề mặt
  làm hóa cứng
  làm tăng bền
  tôi (thép)
  tăng cường

  Kinh tế

  giá cả tăng vững

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X