• Xây dựng

    trần tiếp xúc

    Giải thích EN: A ceiling in which there is direct contact between the lath and adjacent building construction; furring or building channels are not used. Giải thích VN: Trần có sự tiếp xúc trực tiếp giữa lati và các cấu trúc gần kề mà không sử dụng lót hoặc thép lòng máng.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X