• (đổi hướng từ Companions)
  /kəm´pænjən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bạn, bầu bạn
  faithful companion
  người bạn trung thành
  the companions of the journey
  những người bạn (đi) đường
  Người bạn gái (được thuê để cùng chung sống làm bầu bạn với một người phụ nữ khác) ( (cũng) companion lady companion)
  Sổ tay, sách hướng dẫn
  the gardener's companion
  sổ tay người làm vườn
  Vật cùng đôi
  companion shoe
  chiếc giày cùng đôi

  Nội động từ

  ( + with) làm bạn với

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  bạn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X