• /´tʌtʃiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự sờ mó

  Tính từ

  Gợi lên lòng thương; cảm động, thống thiết
  a touching story
  một câu chuyện cảm động

  Giới từ

  Có ảnh hưởng đến, có liên quan đến
  measures touching our interests
  những biện pháp liên quan đến lợi ích của chúng ta
  (từ cổ,nghĩa cổ) về, đối với
  a few words touching that business
  một vài lời về công việc ấy


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X