• Điện tử & viễn thông

  chùm liên tục

  Kỹ thuật chung

  dầm nhiều nhịp
  dầm liên tục

  Giải thích EN: A beam that consists of three or more spans oriented in a straight line and joined together so that a load of known size and weight on the wingspan will produce a known calculated effect on the others. Giải thích VN: Một dầm bao gồm ba hoặc nhiều hơn các nhịp liên kết với nhau để tải của trọng của một nhịp tạo ra một tác động có thể tính toán được lên các nhịp khác.

  continuous beam bridge
  cầu dầm liên tục
  rầm liên tục
  sự ram liên tục
  sự ủ liên tục

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Dầm liên tục

  Xây dựng

  Dầm liên tục

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X