• /'kʌvəridʒ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Việc đưa tin về những sự kiện; tin tức được đưa ra
  TV coverage of the election campaign
  tin tức của TV về cuộc vận động bầu cử
  Mức độ một vật được bao phủ
  a thicker paint will give a better coverage
  một lớp sơn dày hơn sẽ tạo ra một lớp phủ tốt hơn

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (thống kê ) phủ; bản báo cáo tình hình

  Hóa học & vật liệu

  cự ly tác dụng

  Xây dựng

  sự bao quát
  tầm tác dụng
  vùng tác dụng

  Đo lường & điều khiển

  khoảng bao quát

  Điện lạnh

  độ phủ
  độ quét

  Kỹ thuật chung

  khoảng quét
  khoảng đo
  lớp bảo vệ
  sự phủ sóng
  hemispherical coverage
  sự phủ sóng bán cầu
  spot beam coverage
  sự phủ sóng bằmg chùm điểm
  sự quét
  vùng phổ sóng
  vùng hoạt động

  Kinh tế

  độ bao phủ (của đài truyền hình...)
  hạng mục bảo hiểm
  phạm vi bảo hiểm
  extended coverage
  phạm vi bảo hiểm mở rộng
  phạm vi đạt tới (của quảng cáo...)
  vùng phủ sóng

  Địa chất

  lớp bọc, lớp mặt, lớp phủ, sự bao bọc, sự che phủ

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X