• /´rʌn¸wei/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lối dẫn vật nuôi đi uống nước
  Đường lăn gỗ (từ trên đồi xuống...)
  Đường băng (ở sân bay)
  Cầu tàu

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  đường cầu trục
  rãnh chạy
  vết chạy

  Giao thông & vận tải

  đường cất hạ cánh
  main runway
  đường cất hạ cánh chính
  primary runway
  đường cất hạ cánh chính

  Xây dựng

  đường chạy (của cần cẩu)

  Điện tử & viễn thông

  đường đáp cánh

  Kỹ thuật chung

  đường băng
  airfield runway
  đường băng sân bay
  airport runway
  đường băng (sân bay)
  airport runway
  đường băng sân bay
  binding runway
  đường băng sân bay
  extended runway centerline
  đường tâm đường băng mở rộng
  extended runway centreline
  đường tâm đường băng mở rộng
  landing runway
  đường băng (bay)
  main runway
  đường băng chính
  prestressed concrete runway
  đường băng (sân bay) bê tông ứng suất trước
  primary runway
  đường băng chính
  runway alignment
  sự ngắm thẳng đường băng
  runway centerline
  đường tâm đường băng
  runway centerline light
  đèn đường tâm đường băng
  runway crossing lights
  đèn chéo đường băng
  runway designator
  sự đánh dấu đường băng
  runway end light
  đèn cuối đường băng
  runway gradient
  độ dốc của đường băng
  runway length
  chiều dài đường băng (cất-hạ cánh)
  runway number
  số hiệu đường băng
  runway shoulders
  lề đường băng
  runway strips
  dải đường băng (ở sân bay)
  runway threshold
  ngưỡng đường băng
  runway threshold marking
  sự đánh dấu ngưỡng đường băng
  runway touch-down zone
  vùng tiếp đất ở đường băng
  runway visual range
  tầm nhìn đường băng
  runway-end safety area
  vùng an toàn cuối đường băng
  take-off runway
  đường băng cất cánh
  đường băng sân bay
  airport runway
  đường băng (sân bay)
  prestressed concrete runway
  đường băng (sân bay) bê tông ứng suất trước
  đường hạ cánh
  hard-surface runway
  đường hạ cánh bằng bêtong
  đường lăn
  lối đi
  mặt lăn

  Giải thích EN: The pavement applied over a concrete slab, often in removable panels..

  Giải thích VN: Một mặt lát được bố trí trên một tấm bê tông, thường là trong các panen di chuyển được.

  Kinh tế

  đường băng
  đường băng (trong sân bay)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X