• Thông dụng

  Danh từ

  Sự chậm lại, sự làm chậm lại
  Sự giảm tốc độ sản xuất (công nghiệp)
  Sự suy thoái (kinh tế)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  chậm lại
  giảm tốc độ
  network slowdown
  giảm tốc độ mạng

  Kỹ thuật chung

  sự hãm
  sự làm chậm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X