• /´kʌt¸bæk/

  Hóa học & vật liệu

  pha loãng

  Giải thích EN: A blending of heavier and lighter oils to bring the heavier ones to desired specifications.

  Giải thích VN: Một hỗn hợp của các dầu nhẹ và dầu nặng hơn để tạo ra những dầu năng hơn với những đặc tính kỹ thuật mong muốn.

  cutback tank
  bể pha loãng
  cutback tank
  thùng pha loãng
  medium curing cutback
  pha loãng nhanh vừa
  rapid curing cutback
  pha loãng nhanh
  slow curing cutback
  pha loãng chậm

  Điện tử & viễn thông

  sự cắt bớt

  Kỹ thuật chung

  cắt bớt

  Kinh tế

  sự giảm bớt
  sụt giảm (về sản xuất,giá cả, chi tiêu, nhân sự...)
  suy thoái

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  increase , raise

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X