• /blə:/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cảnh mờ, dáng mập mờ; trạng thái mập mờ
  Vết mực, vết ố
  (nghĩa bóng) vết nhơ
  to cast a blur on someone's name
  làm ô danh ai

  Ngoại động từ

  Làm mờ đi, che mờ

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  làm nhòa

  Điện lạnh

  độ nhòe

  Kỹ thuật chung

  không rõ ràng
  mờ

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X