• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Hóa học & vật liệu

  phương pháp khử muối

  Giải thích EN: Any of various methods used to remove mineral salt from ocean water or other brines, such as flash distillation, reverse osmosis, or electrodialysis. Also, desalination, desalting. Giải thích VN: Các phương pháp sử dụng để loại bỏ muối khoáng trong nước biển.

  Kỹ thuật chung

  sự khử mặn
  sự khử muối
  sự loại muối

  Môi trường

  Sự khử muối
  (1) Loại muối ra khỏi nước biển hay nước lợ bằng cách sử dụng những công nghệ khác nhau. (2) Loại muối ra khỏi đất bằng những phương pháp nhân tạo, thường là phương pháp chiết lọc.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X