• /in,tə:pri'teiʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự giải thích, sự làm sáng tỏ
  Sự hiểu (theo một cách nào đó); cách hiểu
  Sự trình diễn ra được, sự diễn xuất ra được; sự thể hiện
  Sự phiên dịch

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự diễn dịch
  abstract interpretation
  sự diễn dịch trừu tượng
  standard interpretation
  sự diễn dịch chuẩn
  sự thông dịch

  Xây dựng

  thể hiện
  combined interpretation
  sự thể hiện kết hợp
  engineering interpretation
  sự thể hiện kỹ thuật

  Điện lạnh

  cực phụ
  cực trung gian

  Điện tử & viễn thông

  diễn dịch

  Kỹ thuật chung

  cực đổi chiều
  làm sáng tỏ
  giải thích
  sự giải thích
  sự thể hiện
  combined interpretation
  sự thể hiện kết hợp
  engineering interpretation
  sự thể hiện kỹ thuật

  Kinh tế

  cắt nghĩa
  giải thích
  interpretation clause
  điều khoản có tình giải thích
  interpretation of a contract
  sự giải thích một hợp đồng
  giải thuyết
  sự phiên dịch
  thông dịch
  thuyết minh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X