• /i´mu:vəbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không chuyển động được, không xê dịch được; bất động
  Bất di bất dịch, không thay đổi
  an immovable stand
  lập trường bất di bất dịch
  Không lay chuyển được; không xúc động
  (pháp lý) bất động (tài sản)

  Danh từ số nhiều

  (pháp lý) của bất động, bất động sản

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  không chuyển động được, cố định

  Xây dựng

  không di chuyển (được)

  Kỹ thuật chung

  bất động
  immovable grate
  lưới (thông gió) bất động
  không di động

  Kinh tế

  bất động (tài sản)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X