• /di´sekʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự cắt ra từng mảnh, sự chặt ra từng khúc
  Sự mổ xẻ, sự giải phẫu (con vật, thân cây)
  Sự mổ xẻ, sự phân tích kỹ, sự khảo sát tỉ mỉ, sự phê phán từng li từng tí

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự cắt; sự phân chia
  dissection of a complex
  (tôpô học ) sự phân cắt một phức hình


  Y học

  sự giải phẫu

  Kỹ thuật chung

  chia cắt
  sự cắt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X