• /,eiljə'nei∫n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự làm cho giận, sự làm cho ghét, sự làm cho xa lánh; sự xa lìa, sự ghét bỏ, sự chán ghét; mối bất hoà
  after his alienation from his relatives
  sau cái chuyện bất hoà giữa anh ta và bà con họ hàng; sau khi anh ta bị bà con họ hàng ghét bỏ
  (pháp lý) sự chuyển nhượng (tài sản...)
  (y học) bệnh tâm thần ( (cũng) mental alienation)

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  chuyển nhượng
  alienation of commodities
  sự chuyển nhượng hàng hóa
  profit upon alienation
  tiền lời chuyển nhượng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X