• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người chia
  Máy phân, cái phân
  a power divider
  máy phân công suất
  a frequency divider
  máy phân tán
  ( số nhiều) com-pa

  Ô tô

  com-pa

  Toán & tin

  (máy tính ) bộ chia; số bị chia
  binary divider
  bộ chia nhị phân
  frequency divider
  bộ chia tần số
  potential divider, voltage divider
  bộ chia bằng thế hiệu

  Kỹ thuật chung

  bộ chia
  analog divider
  bộ chia tương tự
  binary divider
  bộ chia nhị phân
  capacitive divider
  bộ chia điện dung
  capacitive voltage divider
  bộ chia điện áp dung tính
  current divider
  bộ chia dòng
  digital divider
  bộ chia số
  divider chain
  chuỗi bộ chia
  field divider
  bộ chia tần số mành
  frequency divider
  bộ chia tần
  frequency divider
  bộ chia tần số
  inductive divider
  bộ chia cảm ứng
  inductive potential divider
  bộ chia điện thế cảm ứng
  inductive voltage divider
  bộ chia áp cảm ứng
  line divider
  bộ chia tần số dòng
  load divider
  bộ chia tải
  mixing divider
  bộ chia hỗn hợp
  parallel divider chain
  chuỗi bộ chia mạch song song
  potential divider
  bộ chia điện áp
  potential divider
  bộ chia thế
  potential divider
  bộ chia thế hiệu
  power divider
  bộ chia công suất
  regenerative divider
  bộ chia tái tạo
  requency divider
  bộ chia tần số
  sample divider
  bộ chia mẫu thử
  voltage divider
  bộ chia điện áp
  bộ phân
  adjustable voltage divider
  bộ phân áp chỉnh được
  capacitor voltage divider
  bộ phân áp dùng tụ
  current divider
  bộ phân dòng
  frequency divider
  bộ phân chia tần số
  frequency divider
  bộ phân tần
  load divider
  bộ phân tải
  potential divider
  bộ phân thế
  power divider
  bộ phân chia công suất
  power divider
  bộ phân lực
  Regional Frequency Divider (RFD)
  bộ phận chia tần số khu vực
  resistor voltage divider
  bộ phân áp dùng điện trở
  voltage divider
  bộ phân áp
  voltage divider
  bộ phân thế
  compa đo
  cống chia nước
  dụng cụ chia
  máy chia
  analog divider
  máy chia tương tự
  số chia
  thiết bị chia
  tường phân chia
  vách

  Kinh tế

  thiết bị chia

  Xây dựng

  bộ chia, máy chia, máy phân chia, cơ cấu rẽ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X