• /´a:ki¸treiv/

  Thông dụng

  Cách viết khác epistyle

  Danh từ

  (kiến trúc) Acsitrap

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  dầm đầu cột

  Giải thích EN: 1. the lowest section of an entablature, resting directly on the capitals of two or more columns.the lowest section of an entablature, resting directly on the capitals of two or more columns. 2. a set of decorative moldings around a doorway, window, or other opening.a set of decorative moldings around a doorway, window, or other opening. Giải thích VN: 1. Phần thấp nhất của mũ cột, nằm trên chóp của hai hoặc nhiều cột///2. Một bộ các vật trang trí xung quanh cửa ra vào, cửa sổ, hoặc các cấu trúc cửa khác.

  acsitrap
  door architrave
  cửa Acsitrap
  asitrap
  thanh ốp
  internal architrave
  thanh ốp trong
  window architrave
  thanh ốp cửa sổ
  tấm ốp ổ khóa

  Kỹ thuật chung

  nẹp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X