• (đổi hướng từ Equivocated)
  /i´kwivə¸keit/

  Thông dụng

  Nội động từ

  Nói lập lờ, nói nước đôi

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  làm mập mờ, biểu thị nước đôi

  Kỹ thuật chung

  làm mập mờ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X