• /gʌst/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cơn gió mạnh
  gust of wind
  cơn gió mạnh
  the wind is blowing in gusts
  gió thổi từng cơn
  Cơn mưa rào
  gust of rain
  trận mưa rào
  Ngọn lửa cháy bùng
  Cơn (giận...)
  gusts of rage
  cơn giận điên lên

  Nội động từ

  Thổi giật từng cơn

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  thổi giật

  Kỹ thuật chung

  cơn gió giật
  gió giật
  gust (ofwind)
  cơn gió giật
  gust (ofwind)
  đợt gió giật
  gust envelope
  đường bao gió giật
  gust envelope
  giản đồ V-n gió giật
  gust formation time
  thời gian hình thành gió giật
  gust gradient distance
  khoảng građient gió giật
  gust load factor
  hệ số tải gió giật
  gust load limit
  giới hạn tải gió giật
  gust lock
  khóa chống gió giật
  gust V-n diagram
  đường bao gió giật
  gust V-n diagram
  giản đồ V-n gió giật
  nominal gust velocity
  vận tốc gió giật danh nghĩa
  mưa rào

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  noun
  trickle

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X