• /i¸ventju´æliti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự việc có thể xảy ra; kết quả có thể xảy ra, tình huống có thể xảy ra
  to be ready for any eventualities
  phải sẵn sàng trước mọi tình huống có thể xảy ra


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X