• /´fiʃəri/

  Thông dụng

  Danh từ

  Công nghiệp cá; nghề cá
  inshore fishery
  nghề lộng
  deep-sea fishery
  nghề khơi
  Nơi nuôi cá, nơi đánh cá

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  nghề cá
  reservoir fishery
  nghề cá hồ
  ngư nghiệp

  Kinh tế

  bãi cá
  cá công nghiệp
  nghề nuôi cá
  nghề thủy sản
  nghề cá
  domestic fishery
  nghề cá cổ truyền
  drift fishery
  nghề cá nổi
  lake fishery
  nghề cá hồ
  marine fishery
  nghề cá biển
  net fishery
  nghề cá lưới
  river fishery
  nghề cá sông
  summer fishery
  nghề cá mùa hè
  winter fishery
  nghề cá mùa đông
  year round fishery
  nghề cá quanh năm
  nghề đánh cá
  ngư nghiệp
  convention for preservation of fishery
  công ước bảo hộ ngư nghiệp
  ngư trường
  nơi nuôi cá
  quyền đánh cá
  vùng đánh cá

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X