• /¸flu:idai´zeiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự hoá lỏng
  Sự tạo tầng sôi
  Sự giả hoá lỏng

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  sự hóa lỏng

  Giải thích EN: A technique in which a finely divided solid is caused to behave in the manner of a fluid by its being suspended in a moving gas or liquid; the solids treated in this way are frequently catalysts. Giải thích VN: Một kỹ thuật trong đó một chất cứng bị phân chia hợp lý được làm cho có những hoạt động giống như chất lỏng bằng cách cho vào khí hay chất lỏng đang chuyển động.

  Kỹ thuật chung

  hóa lỏng

  Kinh tế

  sự hóa lỏng
  sự nóng chảy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X