• BrE & NAmE /ə'veɪləbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Sẵn có để dùng, sẵn sàng để dùng, có thể dùng được
  by all available means
  bằng phương tiện sẵn có
  available funds
  vốn sẵn có để dùng, vốn tự có
  Có thể kiếm được, có thể mua được
  this book is not available
  quyển sách này không thể mua được (không thể kiếm đâu ra được)
  Có hiệu lực, có giá trị
  ticket available for one day only
  chỉ có giá trị trong một ngày
  Chưa có người yêu
  I am available

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  có thể sử dụng
  sẵn sàng để dùng

  Điện

  hàng có sẵn

  Kỹ thuật chung

  có được
  có giá trị
  có ích
  có thể kiếm được
  khả dụng
  đạt được
  dùng được
  sẵn có

  Kinh tế

  có hiệu lực
  có sẵn
  có thể có được
  có thể cung cấp
  hữu hiệu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X