• /´hed¸wei/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự tiến bộ, sự tiến triển
  to make headway
  tiến bộ, tấn tới
  (hàng hải) sự đi; tốc độ đi (của tàu)
  Khoảng cách thời gian (giữa hai chiếc xe cùng đi một đường)
  (kiến trúc) bề cao vòm

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  hành trình tiến

  Xây dựng

  bề cao vòm

  Giải thích EN: A space of a given height underneath an arch or above a stairway that allows people to move while standing upright.

  Giải thích VN: Khoảng không gian của một chiều cao nhất định phía dưới khung vòm hoặc phía trên cầu thang cho phép một người đứng thẳng có thể cử động được.

  chiều cao gabarit
  grabarit (công trình)

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X