• /´fʌsi/

  Thông dụng

  Tính từ

  Hay om sòm, hay rối rít; hay nhắng nhít, hay nhặng xị; hay quan trọng hoá
  Cầu kỳ, kiểu cách
  to be very fussy about one's clothes
  ăn mặc cầu kỳ kiểu cách


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X