• / 'peinz,teikiɳ/

  Thông dụng

  Tính từ

  Chịu khó, cần cù; cẩn thận
  a painstaking job
  công việc khó nhọc
  a painstaking student
  một sinh viên chịu khó

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X