• /ʌη´kritikəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Thiếu óc phê bình; không muốn phê bình, không có khả năng phê bình; chấp nhận không phê phán
  an uncritical attitude
  một thái độ không phê phán
  Không thích hợp với nguyên tắc phê bình; không dựa trên phê phán; không có tính chất phê phán

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X