• /ga:bl/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Cắt xén (đoạn văn, bản báo cáo... để làm sai lạc ý); vô tình bóp méo, vô tình xuyên tạc (ý)
  Trích (chọn) (sự kiện, lời tuyên bố) một cách xuyên tạc
  (từ hiếm,nghĩa hiếm) chọn ra, lựa ra

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Điện lạnh

  bóp méo

  Kỹ thuật chung

  làm sai lệch

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X