• /dʒib/

  Thông dụng

  Danh từ

  (kỹ thuật) đinh kẹp, má kẹp
  (kỹ thuật) cái chốt, cái chèn, cái chêm

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Chốt hãm, đinh kẹp, tấm kẹp, cái chêm, cái chèn

  Xây dựng

  đinh kẹp, má kẹp// cái chèn, cái chốt, cái chêm

  Giải thích EN: In carpentry or ironwork, a heavy metal strap used to fasten two members together. Giải thích VN: Mảnh gỗ hoặc kim loại, bản giằng bằng kim loại cứng được sử dụng để nối hai bộ phận của kết cấu với nhau.

  Kỹ thuật chung

  cái chêm
  cái chèn
  chêm có đầu
  đinh kẹp
  đinh kẹp, má kẹp

  Giải thích EN: A detachable plate used to clamp parts into place and limit their range of motion.Building Engineering. in carpentry or ironwork, a heavy metal strap used to fasten two members together. Giải thích VN: Tấm có thể tháo ra được dùng để kẹp các chi tiết vào vị trí và hạn chế tầm chuyển động của chúng. Trong ngành xây dựng, nghề mộc hay nghề sắt, thường là bản giằng bằng kim loại nặng kẹp chạt hai bộ phận với nhau.

  thanh dẫn hướng
  tấm kẹp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X