• (đổi hướng từ Gobbling)
  /gɔbl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tiếng kêu gộp gộp (của gà tây)

  Nội động từ

  Kêu gộp gộp (gà tây)

  Cấu trúc từ

  to gobble sth up
  Ăn ngấu nghiến, ăn ngon lành

  Hình thái từ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  verb
  nibble

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X